Honitba MS HUBERTUS Miroslav 

 

      Výměra honitby mysliveckého sdružení Hubertus Miroslav je 2 367,21 ha. Celá výměra je pronajata od honebního společenstva Miroslav. Honební společenstvo je spolek vlastníků pozemků v dané lokalitě a pronajímá své pozemky k mysliveckému využití mysliveckému sdružení.

 

Honební pozemky užívané našim MS

orná půda

louky a pastviny

vodní plocha

lesní půda

ostatní pozemky

2 092,79 ha

4,84 ha

30,96 ha

155,06 ha

83,56 ha

 

 

Činnost MS v honitbě:

"naše hlavní činnost se děje v přírodě"

  • péče o zvěř: medikace a přikrmování zvěře (zajišťování krmiva pro přikrmování zvěře: objemová, jadrná, dužnatá, krmiva živočišného původu a minerální látky)
  • chov kachen (rybník Rény)
  • odchov bažantů (odchovna u Agrodružstva, vypouštěcí voliéry: Štěpánov, Weinperky)
  • kulturní akce (myslivecký ples, poslední leč)
  • střelecké závody (střelba na asfaltové terče)
  • kynologické akce
  • brigády (udržování a budování mysliveckých zařízení – krmelce, zásypy, krmeliště, voliéry, odchovny, střelnice, myslivecké stodoly, posedy, kazatelny aj.)
  • lov zvěře (hony na drobnou zvěř, čekaná, šoulačka)

 

pro zobrazení mapy klikni na odkaz 

honitba MS HUBERTUS Miroslav.pdf