Informace o nás

 

Základním posláním mysliveckého sdružení je výkon práva myslivosti.

MS Hubertus Miroslav 2013

MS Hubertus Miroslav 2011

Výbor  MS HUBERTUS Miroslav

 

předseda

Ing. Pavel Pexa

 

myslivecký hospodář

Ing. Pavel Oliva

 

místopředseda

Jan Semotam

 

střelecký referent

Miroslav Barták st.

 

kulturní referent

Mgr.Svatoslav Ryšavý

 

jednatel

Jindřich Matyšek

 

finanční hospodář

Emanuel Urbánek

Kynologický referent

 

Ing.Petr Oliva

Seznam členů

1.  Barták Ivo
2.  Barták Miroslav ml.
3.  Barták Miroslav st.
4.  Barták Radim
5.  Kisela Bohumilv
6.  Klouda Antonín
7.  Kucharik Marian
8.  Kulhánek Josef
9.  Kůrka Petr
10. Matyšek Jindřich
11. Mikulka Jiří
12. Ing. Oliva Pavel
13. Ing. Oliva Petr
14. Ing. Pexa Pavel
15. Ing. Pexa Petr
16. Mgr. Ryšavý Svatoslav
17. Semotam Jan
18. Schubert Marek
19. Bc. Škuta Petr
20. Urbánek Emanuel
21. Veselý Zdeněk
22. Vyžrálek Milan

Myslivecká stráž 

Ivo Barták

Miroslav Barták st.

Ing.Petr Oliva

Josef Kulhánek

Marek Schubert

Kontrolní a revizní komise 

předseda

Bc. Petr Škuta

 

Členové:

Radim Barták            

Miroslav Barták ml.

Správce e-mailu a internetových stránek

Mgr. Svatoslav Ryšavý  

Rozdělení do úseků 

ÚSEK 1

Barták Ivo

Barták Miroslav ml.

Barták Miroslav st.

Barták Radim

Kisela Bohumil

Kucharik Marian

Matyšek Jindřich

Pexa Pavel

Pexa Petr

Urbánek Enmanuel

 

ÚSEK 2

Klouda Antonín

Kulhánek Josef

Kůrka Petr

Mikulka Jiří

Oliva Pavel

Oliva Petr

Ryšavý Svatoslav

Semotam Jan

Schubert Marek

Škuta Petr

Veselý Zeněk

Vyžrálek Milan

 

Vedoucí úseků

Radim Barták  - úsek 1

Ing. Petr Oliva - úsek 2