Doby lovu zvěře

 

Zvěř srstnatá
01.08. – 15.01. jelen, laň a kolouch jelena lesního
16.08. – 31.12. jelen, laň a kolouch jelena siky Dybovského
01.08. – 15.01. jelen, laň a kolouch jelena siky japonského
16.08. – 31.12. daněk evropský, daněla, daňče
01.09. – 31.12. jelen, laň a kolouch jelence běloocasého
16.05. – 30.09. srnec obecný
01.09. – 31.12. srna, srnče
01.08. – 31.12. muflon, muflonka, muflonče
01.08. – 31.12. kňour a bachyně prasete divokého*
01.01. – 31.12. sele a lončák prasete divokého
01.09. – 31.12. kozel, koza a kůzle kozy bezoárové
01.10. – 30.11. kamzík horský, kamzice, kamzíče
01.11. – 31.12. zajíc polní*
01.01. – 31.01. zajíc polní (jen odchytem)
01.09. – 31.12. zajíc polní (jen loveckými dravci)
01.11. – 31.12. králík divoký*
01.10. – 30.11. jezevec lesní*
01.01. – 31.12. liška obecná
01.11. – 28.02. kuna lesní a skalní*
01.11. – 28.02. ondatra pižmová

Zvěř pernatá
16.10. – 31.12. bažant obecný – kohout
16.10. – 31.01. bažant obecný – kohout i slepice jen v bažantnicích
01.01. – 31.03. bažant obecný – kohout i slepice (jen odchytem)
01.02. – 31.03. bažant obecný – kohout i slepice (odchytem v bažantnicích)
01.09. – 31.12. bažant obecný – kohout i slepice (jen loveckými dravci)
16.10. – 15.03. bažant královský – kohout
16.10. – 31.12. bažant královský – slepice jen v bažantnicích
15.03. – 15.04. krocan divoký – kohout
01.10. – 31.12. krocan divoký a krůta
16.08. – 15.01. husa polní, velká, běločelá
01.09. – 30.11. kachna divoká, polák velký, polák chocholačka
01.09. – 30.11. lyska černá
16.10. – 31.12. perlička obecná
01.08. – 31.10. holub hřivnáč
16.10. – 15.02. hrdlička zahradní
01.07. – 28.02. straka obecná
01.07. – 28.02. vrána obecná

Celoročně: liška obecná, sele a lončák prasete divokého
V oborách všechny druhy zvěře, pro které byla obora zřízena.
Zvěř označená * má výjimky z dob lovu podle § 2 vyhlášky Mze č. 245/2002 Sb. – ve znění vyhlášky č. 480/2002 Sb.