Prosinec

12

S prosincem nekončí jen kalendářní rok, ale také hlavní lovecká sezona a to jak zvěře spárkaté, tak i drobné.
Jak všichni víme, prosinec je měsícem nesmírně hektickým a časově náročným. Mnoho povinností před závěrem roku nám pochopitelně ubírá čas, který bychom rádi strávili v honitbě. Zvláště v době, kdy na nás v revíru čeká tolik úkolů a to jak loveckých, tak zejména chovatelských.
Naší prvořadou povinností je pečovat o zvěř v období nouze. Pokusme se myslivecká zařízení navštěvovat pravidelně, minimálně 1 - 2x v týdnu. Spárkatá zvěř musí mít v krmelcích dostatek kvalitního sena. Postupně snižujeme dávky jadrného krmiva, neboť zažívací trakt spárkaté zvěře je již v období „odpočinku“ a fyziologicky dochází ke zpomalení metabolizmu. Nadměrné množství energeticky bohatého krmiva není zažívací trakt v tomto období schopen zpracovat. Jako nejvhodnější jadrné krmivo pro toto období lze doporučit oves a plody lesních dřevin (bukvice, žaludy, kaštany), kterých je však v letošním roce minimum. Zásadně se vyvarujeme přikrmování spárkaté zvěře pšenicí a pšeničnými šroty s vysokým obsahem lepku. Dužnatá krmiva předkládejme zvěři v menším množství a pravidelně. Dbejme na to, aby také drobná zvěř měla dostatek potravy v zásypech či krmelcích. Zkontrolujme a doplňme stav lizu. Nevím, zda je to jen můj dojem, ale poslední dobou stále častěji mizí sůl ve slaniscích…
Jak již bylo řečeno, času na zbyt nemáme mnoho. I přesto věnujme velkou pozornost dokončení plánu lovu spárkaté zvěře. Udělejme maximum, abychom vše řádně stihli do poloviny prosince. Mělo by být naší morální povinností, abychom i zvěři v období Vánoc dopřáli klid. Určitě si to zaslouží. Časté rušení ji v zimě neprospívá. Přichází o tukové zásoby, stresuje se, což má za následek nejen zvýšené riziko úhynu, ale také škod na lesních porostech.
V prosinci pokračují a vrcholí společné lovy na bažanty, zajíce a černou zvěř. Dodržujme při nich především bezpečnost, řádně připravme jejich organizaci a dbejme mysliveckých zvyků a tradic.
Myslivecký hospodář vede záznamy o ulovené zvěři, evidenci vydaných plomb a lístků o původu zvěře a dle dispozic orgánu státní správy podává hlášení.
Vážení a milí čtenáři, čas je neúprosný a další rok je společně za námi. Dovolte mi, abych nově zvolenému vedení naší největší myslivecké organizace – Českomoravské myslivecké jednoty popřál mnoho zdaru a úspěchů v jejich funkcích, zejména při prezentaci a hájení zájmů naší české myslivosti.
Vám a Vašim rodinám přeji klidné a pohodové prožití vánočních svátků a do nadcházejícího roku pevné zdraví, spoustu štěstí, mnoho rodinné spokojenosti, pracovních úspěchů a samozřejmě řadu nezapomenutelných zážitků v přírodě a myslivosti
V novém roce se na Vás těší,
         RNDr. Jiří ZBOŘIL

Autor: RNDr. Jiří Zbořil