Březen

3

o letošní dlouhé a tuhé zimě netrpělivě očekáváme příchod jara. V březnu se příroda probouzí ze zimního spánku a v krajině se otevře nový svět. Začínají kvést první byliny, přilétají skřivani, špačci, holubi či husy. Hnízdí březňačky, tokají bažanti, můžeme pozorovat mladé zajíčky či selata divočáků. Sluneční svit a prodlužující se den stimulují v organizmu změny jako intenzivní vývoj embryí v těle samic či tvorbu paroží u samců.
V březnu je loveckých příležitostí poskrovnu. Lovíme jen celoročně nehájené druhy zvěře – lišku a mladou černou zvěř. Čekané a pochůzky honitbou proto raději využijeme k pozorování zvěře, jejích početních stavů, poměru pohlaví, věkové struktury či zdravotního stavu. Tyto informace následně využijeme, neboť v březnu (nebo na konci února) zpravidla probíhá sčítání zvěře, jehož termín stanovil místně příslušný Krajský úřad. Věnujme sčítání zvěře a skutečným stavům maximální pozornost, neboť se od těchto počtů odvíjejí veškerá další myslivecká plánování. Nezapomínejme, že podle § 36 odst. 1 zákona o myslivosti mají možnost zúčastnit se sčítání držitelé sousedních honiteb. Myslím si, že je to velice rozumné, neboť společně dokážou lépe odhadnout stavy zvěře, zejména při hranicích honiteb. Uživatel honitby je následně povinen písemně oznámit výsledek sčítání do pěti dnů orgánu státní správy myslivosti obce s rozšířenou působností.
V březnu již zvěř nebývá zcela závislá na naší péči a začíná přecházet postupně na zelenou potravu – rašící byliny, pupeny stromů či porosty ozimů a řepky. Po letošní dlouhé zimě je však zvěř vyčerpaná, může i nadále navštěvovat myslivecká zařízení, a proto v péči nepolevujeme. V krmelcích předkládáme menší množství kvalitního jadrného krmiva a zejména zkontrolujeme ve slaniscích stav lizu.
Březen je posledním měsícem mysliveckého roku. Myslivecký hospodář tak uzavře veškerou agendu za rok 2011 a místně příslušnému orgánu státní správy myslivosti a držiteli honitby podá hlášení o celkovém výsledku hospodaření. Na výroční členskou schůzi si připraví výroční zprávu a založí novou evidenci mysliveckého hospodaření na další myslivecký rok, jenž začíná 1. 4. 2012.
RNDr. Jiří ZBOŘIL

Autor: RNDr. Jiří Zbořil